Category: Bible Studies

Sort

Showing 1-1 of 1

Image for Verklaring van de boeken van Jozua, van de Rechteren, en van Ruth.  Uit de Engelsche verklaringen Van de heeren Patrik, Polus, Wels, En andere voorname Engelsche Godgeldeerden, Vertaald, en in eene voegzame orde geschikt.  Met eene Vooreden van den heer Joan vanden Honert, th zoon, Professor der H Godeleerdheit en Kerkelyke Historien, in de Hollandsche Universiteit, te Leiden (Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornamste Engelsche Godgeleerden - Derde Deels Eerste Stuk)

Verklaring van de boeken van Jozua, van de Rechteren, en van Ruth. Uit de Engelsche verklaringen Van de heeren Patrik, Polus, Wels, En andere voorname Engelsche Godgeldeerden, Vertaald, en in eene voegzame orde geschikt. Met eene Vooreden van den heer Joan vanden Honert, th zoon, Professor der H Godeleerdheit en Kerkelyke Historien, in de Hollandsche Universiteit, te Leiden (Verklaring van de Geheele Heilige Schrift, door eenigen van de voornamste Engelsche Godgeleerden - Derde Deels Eerste Stuk)

By: N/A

Price: $57.00

Publisher: Isaak Tirion en Jacobus Loveringh, Amsterdam: 1741

Seller ID: 100qx

Binding: Hardcover

Condition: Very Good