Category: Africana - Institutions, Organisations etc

Sort

Showing 1-1 of 1

Image for Getuienis van Vyftig Jaar van Diens: Hoofpunte van die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Opgeleide Verpleegsters (1 Oktober 1914 - 7 November 1944) en van die Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging (8 November 1944-1 Oktober 1964) / Testimony to Fifty Years of Service : An Outline of the History of the South African Trained Nurses' Association (1 October, 1914-7th November, 1944) and of the South African Nursing Association (8th November, 1944-1st October, 1964)

Getuienis van Vyftig Jaar van Diens: Hoofpunte van die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Opgeleide Verpleegsters (1 Oktober 1914 - 7 November 1944) en van die Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging (8 November 1944-1 Oktober 1964) / Testimony to Fifty Years of Service : An Outline of the History of the South African Trained Nurses' Association (1 October, 1914-7th November, 1944) and of the South African Nursing Association (8th November, 1944-1st October, 1964)

By: Searle, C

Price: $42.75

Publisher: Die Suid-Afrikaanse Verpleegstersvereniging / The South African Nursing Association: 1965

Seller ID: bxup

ISBN: 0949982857

Binding: Hardcover

Condition: Good