Category: Afrikaans - Culture

Sort

Showing 1-5 of 5

Image for FAK - Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge Silwerjubileum 1929-1954

FAK - Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge Silwerjubileum 1929-1954

By: N/A

Price: $26.60

Publisher: Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge: 1954

Seller ID: bpan

Binding: Softcover

Condition: Fair


Image for Driekwarteeufees : Akademie 75

Driekwarteeufees : Akademie 75

By: N/A

Price: $66.50

Publisher: Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns: 1984

Seller ID: byzn

ISBN: 0949976393

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Bronnegids 1970 : By die studie van die Afrikaanse Taal en Letterkunde (Nuwe Reeks, Deel 1)

Bronnegids 1970 : By die studie van die Afrikaanse Taal en Letterkunde (Nuwe Reeks, Deel 1)

By: Coetzee, Louisa (compiler)

Price: $38.00

Publisher: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing Instituut vir Taal, Lettere en Kuns / Tafelberg-Uitgewers: 1972

Seller ID: bttm

ISBN: 0624002020

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Die FAK Volksangbundel

Die FAK Volksangbundel

By: Gutsche, Dr Hugo ; Erlank, Dr W J du P ; Eyssen, S H (compilers)

Price: $57.00

Publisher: J H de Bussy, Pretoria / HAUM v/h Jacques Dusseau & Co., Kaapstad: 1940

Seller ID: 84kw

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Vyftig Afrikaanse Skrywers - Van die Eerste Taalbeweging tot die Sestigers

Vyftig Afrikaanse Skrywers - Van die Eerste Taalbeweging tot die Sestigers

By: van Rensburg, F I J ; Botha, Elize ; Lindenberg, Anita ; Lindenberg, Ernst ; Nienaber, P J ; Johl, Johann ; Coetzee, A J

Price: $47.50

Publisher: Die Africana-Pers: 1981

Seller ID: bycf

ISBN: 0620051612

Binding: Hardcover

Condition: Good