Category: African History

Sort

Showing 141-160 of 585

Image for n Volk Staan Op - Die Ekonomiese Volkskongres en Daarna

n Volk Staan Op - Die Ekonomiese Volkskongres en Daarna

By: de Plessis, E. P. (compiler) - in opdrag van die Ekonomiese Instituut van die F. A. K.

Price: $38.00

Publisher: Human & Rousseau, Kaapstad en Pretoria: 1964

Seller ID: odcs

Binding: Hardcover

Condition: Good


Rivonia : Operation Mayibuye

By: De Villiers, H.H.W.

Price: $8.55

Publisher: Afrikaans Pers-Boekhandel: 1964

Seller ID: aemh

Binding: Soft cover

Condition: Good


Image for Better Than They Knew

Better Than They Knew

By: De Villiers, R M (ed)

Price: $9.50

Publisher: Purnell: 1972

Seller ID: bana

ISBN: 0360001629

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Image for Better Than They Knew;

Better Than They Knew;

By: De Villiers, R M (ed)

Price: $4.75

Publisher: Purnell: 1972

Seller ID: bjzy

ISBN: 0360001629

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Suid-Afrika ons mooi land

Suid-Afrika ons mooi land

By: De Villiers, Ryno B

Price: $26.60

Publisher: Afrikaanse Pers-Boekhandel: 1950

Seller ID: 94ip

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Pioneer Port: The Illustrated History of East London

Pioneer Port: The Illustrated History of East London

By: Denfield, Joseph

Price: $76.00

Publisher: Howard Timmins: 1965

Seller ID: ordy

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Conflict Resolution in Africa

Conflict Resolution in Africa

By: Deng, F.M. : Zartman, I.W. (Eds)

Price: $7.60

Publisher: Brookings: 1991

Seller ID: 98hm

ISBN: 0815717989

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for The Spell of South Africa

The Spell of South Africa

By: Devitt, Napier

Price: $76.00

Publisher: H F & G Witherby Ltd, London: 1938

Seller ID: oifm

Binding: Hardcover

Condition: Fair


Image for In the Footstaps of Livingstone

In the Footstaps of Livingstone

By: Dolman, Alfred

Price: $30.40

Publisher: John Lane the Bodley Head Ltd.: 1924

Seller ID: 38hx

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Rock Engravings in Southern Africa

Rock Engravings in Southern Africa

By: Dowson, Thomas A

Price: $21.85

Publisher: Witwatersrand University Press: 1992

Seller ID: bihx

ISBN: 1868141209

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for Kerksoewenier van Gemeente Albanie : 'n Geskiedkundige Oorsig van die Honderdjarige Bestaan van die plaaslike Ned.-Geref. Gemeente (1831-1931)

Kerksoewenier van Gemeente Albanie : 'n Geskiedkundige Oorsig van die Honderdjarige Bestaan van die plaaslike Ned.-Geref. Gemeente (1831-1931)

By: Dreyer, Eerw. A

Price: $45.60

Publisher: Nasionale Pers Bpk., Kaapstad: 1931

Seller ID: oqpw

Binding: Hardcover

Condition: Good


Image for My Neighbour Madiba and Others

My Neighbour Madiba and Others

By: Drysdale, Andrew

Price: $20.90

Publisher: Lion's head Publishers: 2007

Seller ID: aitw

ISBN: 0620384085

Binding: Soft cover

Condition: Very Good


Image for n Volk Staan Op - Die Ekonomiese Volkskongres en Daarna

n Volk Staan Op - Die Ekonomiese Volkskongres en Daarna

By: du Plessis, E. P. (compiler)

Price: $26.60

Publisher: Human & Rousseau, Kaapstad en Pretoria: 1964

Seller ID: 49fu

Binding: Hardcover

Condition: Good


Managing African Conflicts: The Challenge of Military Intervention

By: Du Plessis, L & Hough, M

Price: $23.75

Publisher: HSRC: 2000-01-31

Seller ID: 10du

ISBN: 0796919593

Binding: Soft cover

Condition: Very Good


Image for Eeufees te Rustenburg : Toesprake tydens en fotografiese uitbeelding van die Eeufeesviering van die Geref. Kerk van Suid-Afrika te Rustenburg

Eeufees te Rustenburg : Toesprake tydens en fotografiese uitbeelding van die Eeufeesviering van die Geref. Kerk van Suid-Afrika te Rustenburg

By: du Toit, Prof dr S ; Coetzee, dr P J ; Bingle, prof dr H J J ; Venter, dr H

Price: $47.50

Publisher: Die Kerkblad, Potchefstroom / Algemene Sinode, Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika: 1959

Seller ID: bjup

Binding: Hardcover

Condition: Very Good


Image for Nyasaland under the Foreign Office

Nyasaland under the Foreign Office

By: Duff, H L

Price: $90.25

Publisher: George Bell and Sons, London: 1906

Seller ID: biud

Binding: Hardcover

Condition: Good


Reminiscenes of an Albany Settler

By: Dugmore, Henry Hare Rev.

Price: $38.00

Publisher: Messrs. Grocott & Sherry: 1958

Seller ID: 23hs

Binding: Hardcover

Condition: Good


Natal and Zululand from Earliest Times to 1910: A New History

By: Duminy, Andrew

Price: $16.15

Publisher: Univ of Natal Press & Shuter & Shooter: 1989

Seller ID: vn40

ISBN: 0869806955

Binding: Soft cover

Condition: Very Good


Image for South Africa's Dilemma: What is the way out?

South Africa's Dilemma: What is the way out?

By: Duminy, J.P.

Price: $3.80

Publisher: Anglo American Corporation of South Africa Limited: 1961

Seller ID: 44ka

Binding: Softcover

Condition: Good


Image for Kala Pani : Caste and Colour in South Africa (Social identities South Africa Series)

Kala Pani : Caste and Colour in South Africa (Social identities South Africa Series)

By: Ebr.-Vally, Rehana

Price: $19.95

Publisher: U.S.A.: Kwela Books: 2001

Seller ID: afpj

ISBN: 0795701357

Binding: Soft cover

Condition: Very Good