Author:van Wyk, Jacobus Gideon

Sort

Showing 1-1 of 1

Image for Juridies-Pedagogiese Aspekte van Diensbe?indiging van Onderwysers met Besondere Verwysing na die Transvaalse en Kaapse Onderwysdepartemente (Voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad Magister Educationis in die Departement Didaktiek en Vergelykende Opvoedkunde, Universiteit van Suid-Afrika

Juridies-Pedagogiese Aspekte van Diensbe?indiging van Onderwysers met Besondere Verwysing na die Transvaalse en Kaapse Onderwysdepartemente (Voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad Magister Educationis in die Departement Didaktiek en Vergelykende Opvoedkunde, Universiteit van Suid-Afrika

By: van Wyk, Jacobus Gideon

Price: $47.50

Publisher: Author: 1977

Seller ID: bkyq

Binding: Hardcover

Condition: Very Good