Author:Venter, Hendrik Johannes Tjaart

Sort

Showing 1-1 of 1

Image for Die Plantekologie van Richardsbaai, Natal - voorgele ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad Doctor Scientiae in die Fakulteit Wis- en Natuurkunde (Departement Algemene Plantkunde) Universiteit van Pretoria

Die Plantekologie van Richardsbaai, Natal - voorgele ter vervulling van 'n deel van die vereistes vir die graad Doctor Scientiae in die Fakulteit Wis- en Natuurkunde (Departement Algemene Plantkunde) Universiteit van Pretoria

By: Venter, Hendrik Johannes Tjaart

Price: $76.00

Publisher: The Author: 1972

Edition: First Edition

Seller ID: 99kn

Binding: Hardcover

Condition: Very Good