Author:Botha, C Graham ; Beyers, Dr Coenraad ; Franken, Prof Dr J L M ; Thom, Prof Dr H B ; Venter, Dr P J (Eds)

Sort

Showing 1-1 of 1

Image for Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis / Archives Year Book for South African History - Vierde Jaargang - Deel II / Fourth Year - Part II

Argief-jaarboek vir Suid-Afrikaanse Geskiedenis / Archives Year Book for South African History - Vierde Jaargang - Deel II / Fourth Year - Part II

By: Botha, C Graham ; Beyers, Dr Coenraad ; Franken, Prof Dr J L M ; Thom, Prof Dr H B ; Venter, Dr P J (Eds)

Price: $38.00

Publisher: T W Hayne Limited (Hayne & Gibson), Johannesburg: 1968

Edition: Reprint

Seller ID: 51ii

Condition: Very Good