Juridies-Pedagogiese Aspekte van Diensbe?indiging van Onderwysers met Besondere Verwysing na die Transvaalse en Kaapse Onderwysdepartemente (Voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad Magister Educationis in die Departement Didaktiek en Vergelykende Opvoedkunde, Universiteit van Suid-Afrika

By: van Wyk, Jacobus Gideon

Price: $47.50

Quantity: 1 available

Book Condition: Very Good


143 pages (complete). In Afrikaans throughout. Thesis for masters degree in Education. Very smart and fresh. The boards are neat, tidy and healthy. The pages are clean, clear, bright, very assured. fk. Our orders are shipped using tracked courier delivery services.

Title: Juridies-Pedagogiese Aspekte van Diensbe?indiging van Onderwysers met Besondere Verwysing na die Transvaalse en Kaapse Onderwysdepartemente (Voorgele ter gedeeltelike vervulling van die vereistes vir die graad Magister Educationis in die Departement Didaktiek en Vergelykende Opvoedkunde, Universiteit van Suid-Afrika

Author Name: van Wyk, Jacobus Gideon

Categories: Africana - Education,

Publisher: Author: 1977

Binding: Hardcover

Book Condition: Very Good

Jacket Condition: No Jacket

Type: Hardcover

Seller ID: bkyq